liiittotaloKARATELIITTO
Vuonna 1969 perustettu Suomen Karateliitto ry toimii valtakunnallisena kattojärjestönä Karaten, Hokutoryu Ju-Jutsun sekä Taidon jäsenseuroille. Karateliiton toiminta oli jakaantunut neljään (4) eri valiokuntaan, jotka oman vastuualueensa puitteissa suunnittelevat ja toteuttavat toimintaansa liiton strategian, talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Liiton hallitus nimittää valiokuntien puheenjohtajat sekä työryhmien vastuuhenkilöt. Valiokuntien ja työryhmien operatiivista toimintaa ohjaa valiokunnan / työryhmien aseman, tehtävät ja toimivallan määrittävä ohjesääntö.

Karateliiton tarkoitus on edistää ja kehittää karatea ja muita samantapaisia kamppailulajeja Suomessa ja toimia näiden kamppailulajien yhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestönä kilpa-, kunto-, nuoriso-, ja muussa kamppailulajeihin liittyvässä toiminnassa.

Suomen Karateliitto edustaa suomalaista karatea maailmanlaajuisissa karaten katto-organisaatioissa kuten Maailman karateliitto (WKF) ja Euroopan karateliitto (EKF).

Suomessa karateliitto on valtionapukelpoinen lajiliitto ja toimii yhteistyössä mm. Opetus- ja kultuuriministeriön, Valo ry:n sekä eri kaupunkien liikuntatoimien kanssa. Lisäksi liitolla on useita pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita eri alojen yritysten joukossa.