Petri Tuominen, puheenjohtaja
petri.tuominen@karateliitto.fi
045 808 3484
Harry Heinonen, varapuheenjohtaja
harry.heinonen@canon.fi
040 547 8186
Auvo Niiniketo (Ju-Jutsu)
niiniketo@gmail.com
0400 552 111
Kaj Palenius, NEM-2021 pääsihteeri
kaj.palenius@karateliitto.fi
040 703 9571
Seppo Yrtti, toimitusjohtaja
seppo.yrtti@karateliitto.fi
0400 237 887
Anssi Kaltevo, urheilutoimenjohtaja
anssi.kaltevo@karateliitto.fi
050 3141 201

Johtoryhmän tehtävät:
Ajankohtaisten asioiden käsittely, valmistelu ja niiden jatkotoimenpiteistä huolehtiminen mukaan lukien asioiden siirto toimenpiteitä varten toimihenkilöille tai muille liiton hallintoelimille
* Asioiden valmistelu hallitukselle
* Huolehtia liiton toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä liittokokouksen ja hallituksen päätösten asianmukaisesta toimeenpanosta
* Huolehtia asioiden jatkuvasta valvonnasta mukaan lukien liiton toimihenkilöt ja muut hallintoelimet
* Vastata liiton talousarvion laatimisesta muiden hallintoelimien esitysten pohjalta liiton tilinpäätöksen laadinnan seuraaminen
* Ohjeiden antamien saatavien perinnässä
* Arvokisoihin lähetettävän joukkueen kirjaaminen erikoisvaliokunnan esitysten pohjalta, sekä muiden liiton edustajien esittäminen hallitukselle
* Asettaa ja nimetä projektiluonteiset toimikunnat
* Valiokunnan tulee toiminnassaan noudattaa ja edistää liiton sääntöjen 3§ eettisiä ja tasa-arvoa edistäviä periaatteita WKF:n ja liiton sääntöjen 6§:n antidopingtoimintaa koskevien säännöstöjen noudattamiseen