Liitto päivittää parhaillaan kurinpitomääräyksiä yhdessä muiden kamppailulajien kanssa, jonka jälkeen ne julkaistaan tällä sivulla.