Suomen Urheilijoiden Tukisäätiö hallinnoi valmennus- ja urheilijarahastoa. Rahastot ovat avoimia kaikille suomalaisille urheilijoille.

Valmennusrahasto koskee vain yksilöurheilijoita. Se ottaa vastaan urheilijoiden urheilutuloa ja maksaa heille valmentautumisesta aiheutuneita tositteellisia kuluja.
Valmennusrahaston yhteystiedot ja käytännön ohjeet

Urheilijarahastoa voivat käyttää sekä yksilö- että joukkueurheilijat. Sen avulla urheilija puolestaan voi jaksottaa urheilutulonsa verotusta siirtämällä urheilutuloaan rahastoon, jonka purku aloitetaan urheilu-uran päättymisen jälkeen.

Urheilija voi tallettaa rahastoon saamiaan urheilutuloja, jotka voivat olla esim. sponsorituloa tai kilpailujen palkinto- ja starttirahoja. 1.1.2007 lähtien rahastoon on voinut rahastoida myös ulkomaantulot. Ulkomaantulon rahastoinnin edellytykset ovat samat kuin kotimaisen tulon rahastoinnissa.

Rahasto yksinkertaistaa ja selkeyttää urheilutulon maksajan ja urheilijan verotusta. Rahaston jäsenyyden edellytyksenä on vähintään 800 euron vuotuiset urheilutulot.