EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR):n opas seuroille.

EU:n uusi tietosuoja-asetus, jonka tavoitteena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimutta ja läpinäkyvyyttä. Sillä halutaan vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Elämme nyt toukokuussa 2018 loppuvaa siirtymäkautta. Asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen.

Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä!

Tietosuoja ohje seuroille / esimerkkiseloste käsittelytoimista.

SKLtietosuojaohje, PP

SKLtietosuojaohje, PD

Esimerkki_seloste_käsittelytoimista_jäsenrekisteri