Tommi Lehtimäki, puheenjohtaja
Työryhmän jäsenet:

Kilpailujen järjestelyissä liiton toimisto on mukana työryhmän työskentelyssä

Tehtävät:

* Vastata liiton järjestämien kilpailujen läpiviemisestä yhdessä liiton toimiston kanssa
* Vastata liiton järjestämien kilpailujen ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta sekä tulospalvelusta yhdessä liiton tiedotusvaliokunnan ja liiton toimiston kanssa
* Vastata liiton kilpailutoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä
* Vastata liiton koulutusjärjestelmän toteutumisesta toimitsijoiden osalta
* Vastata kilpailujärjestämistietouden jakamisesta tarvittaessa
* Toimia yhteystyössä muiden valiokuntien kanssa, jotta päällekkäiset tapahtumat sisällöllisesti ja ajallisesti vältettäisiin