Pekka Ström, puheenjohtaja
pekka.strom@luukku.com
040 566 2189
Merilyn Rikkinen, jäsen
merilyn.rikkinen@gmail.com
050 592 0559
Auvo Niiniketo, jäsen
niiniketo@gmail.com
0400 55 2111
Harry Heinonen, jäsen
harry.heinonen@canon.fi
040 547 8186
Anssi Kaltevo, puheoikeudella
Seppo Yrtti, esittelijä / sihteeri
Valiokunnan tehtävät:
Ajankohtaisten asioiden käsittely, valmistelu ja niiden jatkotoimenpiteistä huolehtiminen mukaan lukien asioiden siirto toimenpiteitä varten toimihenkilöille tai muille liiton hallintoelimille
* Asioiden valmistelu hallitukselle
* Huolehtia liiton toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä liittokokouksen ja hallituksen päätösten asianmukaisesta toimeenpanosta
* Huolehtia asioiden jatkuvasta valvonnasta mukaan lukien liiton toimihenkilöt ja muut hallintoelimet
* Vastata liiton talousarvion laatimisesta muiden hallintoelimien esitysten pohjalta liiton tilinpäätöksen laadinnan seuraaminen
* Ohjeiden antamien saatavien perinnässä
* Arvokisoihin lähetettävän joukkueen kirjaaminen erikoisvaliokunnan esitysten pohjalta, sekä muiden liiton edustajien esittäminen hallitukselle
* Asettaa ja nimetä projektiluonteiset toimikunnat
* Valiokunnan tulee toiminnassaan noudattaa ja edistää liiton sääntöjen 3§ eettisiä ja tasa-arvoa edistäviä periaatteita WKF:n ja liiton sääntöjen 6§:n antidopingtoimintaa koskevien säännöstöjen noudattamiseen