Tommi Lehtimäki, puheenjohtaja
tommi.lehtimaki@nurmijarvenkarate.fi
040 745 1616
Harri Hämäläinen, jäsen
Ann-Marie Nummila, jäsen
Kari Niinimäki, jäsen
Jari Remes, jäsen

Valiokunnan tehtävät:

  • vastata liiton järjestämien kilpailujen läpiviemisestä yhdessä liiton toimiston kanssa
  • vastata liiton järjestämien kilpailujen ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta sekä tulospalvelusta yhdessä liiton tiedotustyöryhmän ja liiton toimiston kanssa
  • vastata liiton kilpailutoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä
  • vastata liiton koulutusjärjestelmän toteutumisesta toimitsijoiden osalta
  • vastata kilpailujärjestämistietouden jakamisesta tarvittaessa
  • toimia yhteystyössä muiden valiokuntien ja työryhmien kanssa, jotta päällekkäiset tapahtumat sisällöllisesti ja ajallisesti vältettäisiin