Harry Heinonen, puheenjohtaja
harry.heinonen@canon.fi
040 547 8186
Jaana Perttilä, jäsen
jaana.perttila@lohjankamppailukeskus.fi
050 545 6786
Hanna Saario, jäsen
hannasaario1@gmail.com
040 664 6126
Niko Koivula, jäsen
niko.koivula@karateliitto.fi
Jani Mantere, jäsen
jani.mantere@karateseura.fi
040 5662180
Anssi Kaltevo, sihteeri / esittelijä
anssi.kaltevo@karateliitto.fi
050 314 1201

Valiokunnan tehtävät:

 • työryhmien asioiden käsittely, valmistelu ja niiden jatkotoimenpiteistä huolehtiminen mukaan lukien asioiden siirto toimenpiteitä varten toimihenkilöille tai muille liiton hallintoelimille
 • asioiden valmistelu johtoryhmälle, hallitukselle ja työryhmille
 • valvoa työryhmien toimintasuunnitelman toteutumista sekä päätösten asianmukaista toimeenpanoa7.1 Koulutustyöryhmän tehtävät
 • vastata Suomen Karateliiton koulutustoiminnasta
 • vastata liiton pitkän tähtäimen koulutussuunnittelusta
 • vastata koulutuksen käytännön järjestelyistä
 • toimia tarvittaessa yhteistyössä kaikkien Suomen Karateliiton elinten kanssa ja hyödyntää
  harkintansa mukaisesti eri sidosryhmien tarjoamia koulutuspalveluja.
 • huolehtia koulutusrekisterin ylläpitämisestä ja myöntää koulutuslisenssit eri koulutustasot
  läpäisseille (seuraohjaajatutkinto, itsepuolustuskouluttaja – tutkinto) ja huolehtia koulutuksiin
  liittyvästä tiedottamisesta jäsenseuroille.
 • vastata koulutusmateriaalista7.2 Nuorisotyöryhmän tehtävät
 • vastata Suomen Karateliiton nuorisotoiminnasta
 • tarjota nuorisolle leirejä, kilpailuja ym. toimintaa
 • vastata toimintojen käytännön järjestelyistä
 • valmistaa koulutusmateriaalia yhteistoiminnassa seuratoimintavaliokunnan kanssa nuoriso-ohjaajien kouluttamiseen
 • kouluttaa yhteistoiminnassa seuratoimintavaliokunnan kanssa nuoriso-ohjaajia seuroihin ja
  järjestää tarpeen mukaan lisäkoulutusta
 • kortistoida koulutetut nuoriso-ohjaajat
 • suunnitella ja kehittää nuorisotoimintaa