2 taso kilpavalmentaja

Kilpavalmentaja (2.taso)

II-tason koulutus koostuu kahdesta viikonlopusta. Ensimmäinen koulutusviikonloppu 3.-5.2.2017 Pajulahdessa. Koulutuksen hinta 500 euroa. Ilmoittautuminen 15.12.2016 mennessä: http://www.karateliitto.fi/koulutus/ilmoittaudu-koulutuksiin/

lisätietoja:

anssi.kaltevo (at) karateliitto.fi.

kilpavalmentajakoulutuksen-mainos-kevat-17

Valmentajana ja ohjaajana toimiminen

 • Hallitsee oppimisen ja opettamisen taitoja
 • Osaa analysoida ja kehittää omaa valmennus-/ohjaustehtäväänsä
 • Osaa riittävät tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Osaa suunnittelun merkityksen koko elämänkulun aikana, osaa suhteuttaa suunnittelun nykyiseen elämäntilanteeseen ja arvioida sitä
 • Osaa koota itselleen toimivan valmennus/ohjaustiimin
 • Tietää suomalaisen liikuntajärjestörakenteen yleisellä tasolla sekä osaa seurata omaa lajiaan kansallisesti ja kansainvälisesti

Urheilun ja liikkumisen valmiudet ja ominaisuudet

 • Ymmärtää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet koko elämänkulun ajalta sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet ja osaa huomioida ne kohderyhmänsä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Ymmärtää hermo-lihasjärjestelmän sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja toiminta- mekanismin sekä osaa soveltaa tietoa oman lajinsa ja kohderyhmänsä käytännön harjoittelussa ja kilpailuissa
 • Ymmärtää harjoittelemiseen ja kilpailemiseen liittyviä haasteita ja kehittää valmennettavaansa/ohjattavaansa niiden kohtaamisessa
 • Ymmärtää tavoitteenasettelun merkityksen sekä osaa toteuttaa tavoitteenasettelua ominaisuuksien kehittämisessä
 • Ymmärtää urheilu-/liikuntasuoritukseen vaikuttavat ominaisuudet ja niiden kehittämisen periaatteet
 • Tietää voimantuoton biomekaaniset periaatteet ja osaa soveltaa tietoa oman lajinsa käytännön harjoitteissa ja kilpailusuorituksissa

Eettinen ja terveyttä edistävä valmennus ja ohjaus

 • Ymmärtää avoimen ja luottamusta synnyttävän ilmapiirin merkityksen ja osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • Ymmärtää oman roolinsa ja merkityksellisyytensä ohjattaviensa kasvulle sekä hyvinvoinnille, tunnistaa eettiset ongelmatilanteet ja hakee niihin ratkaisumalleja
 • Ymmärtää miten terveyden edistäminen ja hyvinvointi huomioidaan käytännön valmennus- ja ohjaustilanteissa
 • Osaa ohjata kohderyhmäänsä urheilulliseen/liikunnalliseen elämäntapaan heille ajankohtaisten ja tärkeiden aiheiden suhteen
 • Tietää oman roolinsa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ja osaa toteuttaa erilaisia terveyden edistämisen toimia