Henkilötietolain 10 §:n mukainen
REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi Suomen Karateliitto ry:n harrastajalisenssirekisteri.
 

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:
Suomen Karateliitto ry
Radiokatu 20
02240 Helsinki
puh: 0104208500
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Lain tarkoittama yhdistyksen harrastajalisenssiluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä. Rekisteröityjä ovat karateliiton harrastajalisenssin omaavat jäsenet. Rekisteröidyistä tallennetaan seuraavat yksilöintitiedot:
• Etu- ja sukunimi
• Postiosoite
• Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Syntymäaika
• Karatepassin numero
Säännönmukaiset tietolähteet. Tiedot kerätään harrastajalisenssiä hakevien henkilöiden lisenssihakukaavakkeista.
Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutuksellisten lisenssien osalta tarvittaessa
korvausvelvolliselle vahinkovakuutusyhtiölle, sekä lisenssien painattamisen osalta kirjapainolle. Tietoja ei luovuteta, eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kuvaus rekisterin
suojausperiaatteista.
Rekisteriä hoitaa yksin yhdistyksen hallituksen nimeämä rekisterinpitäjä asianmukaisesti salasanalla suojatulla
tietokoneella. Alkuperäiset lisenssihakukaavakkeet säilytetään lukitussa arkistokaapissa. ATK-pohjaisesta rekisteristä pidetään varmuuskopio, joka suojataan myös salasanalla ja/tai salaamalla (kryptaamalla).
Suomen Karateliitto ry:n hallitus on hyväksynyt tämän rekisteriselosteen 16.3.2012.